Sådan tilsluttes LED-dæmpere (inkl. diagram)

LED-dæmpere har revolutioneret den måde, vi styrer belysning på i forskellige omgivelser, fra hjem og kontorer til kommercielle og industrielle rum. De giver fleksibilitet til at justere lysstyrken på LED-lys og dermed forbedre stemningen, forbedre energieffektiviteten og endda bidrage til velvære. I denne artikel gennemgår vi trinene til at tilslutte en LED-dæmper, komplet med et diagram for bedre forståelse.

Typer af LED-dæmpere

Før du dykker ned i ledningsføringsprocessen, er det vigtigt at forstå, hvilke typer LED-dæmpere der findes:

 1. Dæmpere med faseafbrydelse: Disse lysdæmpere er velegnede til boliger og er de mest almindelige typer lysdæmpere.
 2. TRIAC-dæmpere med forkant og bagkant: De er velegnede til LED-dæmpbar belysning eller traditionel belysning, og de er meget kompatible med lysdæmpere.
 3. 0-10V dæmpere: De bruges ofte i kommercielle og industrielle miljøer og giver præcis kontrol.
 4. DALI-dæmpere: De er normalt panelet og styres af DALI-masteren, der er velegnet til intelligente systemer og Human-Centric-belysning.
 5. Intelligente lysdæmpere: Det er Wi-Fi- eller Bluetooth-aktiverede lysdæmpere, der kan styres via smartphones eller stemmekommandoer.
led-dæmpere, triac-dæmpere, 0-10v-dæmpere, dali-dæmpere, faseafskårne dæmpere, leading edge-dæmpere, trailing edge-dæmpere, leading edge- og trailing edge-dæmpere, smarte dæmpere, led-drivere, dali-controller
LED-dæmpere

Almindeligt ledningsarbejde til lysdæmpere

Forberedte komponenter

 • LED-lysarmatur eller -pære
 • LED-kompatibel lysdæmperkontakt
 • Elektrisk ledning (typisk 14 eller 12 gauge)
 • Ledningsmøtrikker eller konnektorer
 • Skruetrækker
 • Afisoleringstang
 • Spændingstester
 • Valgfri: Koblingsboks
led-dæmpere, triac-dæmpere, 0-10v-dæmpere, dali-dæmpere, faseafskårne dæmpere, leading edge-dæmpere, trailing edge-dæmpere, leading edge- og trailing edge-dæmpere, smarte dæmpere, led-drivere, dali-controller
hvordan man tilslutter led-dæmpere værktøjer

Forholdsregler for sikkerhed

 • Sluk altid for strømmen ved afbryderen, før du begynder på noget elektrisk arbejde.
 • Brug en spændingstester til at sikre, at strømmen er afbrudt.
 • Følg de lokale elektriske regler og forskrifter.
 • Hvis du er i tvivl om noget, så kontakt en kvalificeret elektriker.

Diagram

 +----------------+ +-------------------+
 | | | |
 | LED-dæmper +------| LED-driver +------
 | | | |
 +----------------+ +-------------------+
               |
               |
               |
           +----------------+
           | |
           | LED Light
           | |
           +----------------+

Kort fælles trin-for-trin-guide

Trin 1: Sluk for strømmen

Sluk for strømmen ved strømafbryderen, og brug en spændingstester til at bekræfte, at strømmen er afbrudt.

Trin 2: Klargør ledningerne

Brug en afisoleringstang til at fjerne cirka en halv centimeter isolering fra enderne af de elektriske ledninger, der skal forbindes.

Trin 3: Identificer ledningerne

Typisk vil du have følgende ledninger:

 • Brun / Sort: Varm ledning
 • Blå / hvid: Neutral ledning
 • Grøn/gul eller blank kobber: Jordledning
led-dæmpere, triac-dæmpere, 0-10v-dæmpere, dali-dæmpere, faseafskårne dæmpere, leading edge-dæmpere, trailing edge-dæmpere, leading edge- og trailing edge-dæmpere, smarte dæmpere, led-drivere, dali-controller
Ledninger

Trin 4: Tilslut lysdæmperen

 1. Jordledning: Forbind jordledningen fra lysdæmperen til jordledningen i elboksen ved hjælp af en møtrik.
 2. Neutral ledning: Hvis lysdæmperen har en neutral ledning (normalt hvid), skal den forbindes til den neutrale ledning i elboksen.
 3. Varm tråd: Tilslut den sorte ledning fra lysdæmperen til den sorte (varme) ledning i elboksen.

Trin 5: Tilslut LED-lyset

 1. Tilslut den anden ende af den sorte (varme) ledning til LED-lysets sorte ledning.
 2. Tilslut den anden ende af den hvide (neutrale) ledning til LED-lysets hvide ledning.
 3. Tilslut den anden ende af jordledningen til LED-lysets jordledning.

Trin 6: Sikre alle forbindelser

Brug trådmøtrikker eller passende stik til at sikre alle forbindelser. Sørg for, at ingen blottede ledninger er synlige.

Trin 7: Test

Tænd for strømmen igen ved afbryderen, og test lysdæmperen for at sikre, at den fungerer som forventet.

Detaljerede vejledninger til 5 slags lysdæmpere

Dæmpere med faseafbrydelse

Ledningsføring af en faseafskæringsdæmper kan være en kompleks opgave, der involverer arbejde med elektriske højspændingskredsløb. Forkert ledningsføring kan resultere i elektrisk stød, brand eller beskadigelse af lysdæmperen og andre elektriske komponenter. Hvis du ikke har erfaring med elektrisk arbejde, anbefales det på det kraftigste, at du rådfører dig med eller hyrer en kvalificeret elektriker til at udføre installationen.

Når det er sagt, hvis du er fortrolig med elektrisk arbejde og har taget alle nødvendige sikkerhedsforanstaltninger, er her en generel vejledning i, hvordan man tilslutter en faseafskæringsdæmper:

Nødvendige værktøjer og materialer

 • Skruetrækkere
 • Afisoleringstang
 • Elektrisk tape
 • Wiremøtrikker
 • Multimeter
 • Faseafskåret lysdæmperkontakt
 • Passende elektrisk boks og dækplade
led-dæmpere, triac-dæmpere, 0-10v-dæmpere, dali-dæmpere, faseafskårne dæmpere, leading edge-dæmpere, trailing edge-dæmpere, leading edge- og trailing edge-dæmpere, smarte dæmpere, led-drivere, dali-controller
Sådan tilslutter du lysdæmpere værktøj 02

Forholdsregler for sikkerhed

 • Sluk for strømmen til det kredsløb, du skal arbejde på, ved strømafbryderen.
 • Brug et multimeter til at bekræfte, at strømmen er slukket.
 • Brug passende sikkerhedsudstyr, herunder handsker og øjenbeskyttelse.

Trin

 1. Identificer ledninger: Åbn elboksen, og identificer ledningerne. Du bør se en sort (varm) ledning, en hvid (neutral) ledning og muligvis en grøn eller bar kobberledning (jord).
 2. Klargøring af dæmperen: Pak faseafskæringsdæmperen ud, og læs producentens anvisninger omhyggeligt. Identificer ledningerne eller klemmerne på lysdæmperen. Typisk vil du se lignende farver: sort (eller rød) til den varme ledning, hvid til den neutrale og grøn til jord.
 3. Frakobl den gamle kontakt: Hvis du udskifter en gammel kontakt, skal du afmontere den ved at skrue møtrikkerne af og adskille ledningerne.
 4. Forbind dæmperen med lysarmaturet (dæmpbar LED-driver): ① Connect Dimmer #4 port’s wire of  LED driver’s INPUT -L port. ② Connect the output terminals of LED driver (LED+/LED-) to the input terminals of the light fixtures ③ Connect the dimmer’s L2 to electricity L line, and LED driver’s N to electricity N Line. (line with AC marked in the diagram)
 5. Tilslut den neutrale ledning: Hvis lysdæmperen kræver en neutral forbindelse, skal du forbinde den hvide ledning fra elboksen til den hvide ledning eller klemme på lysdæmperen. Brug en trådmøtrik til at sikre forbindelsen.
 6. Tilslut den varme ledning: Tilslut den sorte (varme) ledning fra elboksen til den sorte (eller røde) ledning eller klemme på lysdæmperen. Brug en trådmøtrik til at sikre forbindelsen.
 7. Sæt og fastgør: Sæt forsigtigt ledningerne tilbage i elboksen, og sørg for, at alle møtrikker sidder godt fast.
 8. Fastgør lysdæmperen: Skru lysdæmperen ind i elboksen ved at følge producentens anvisninger.
 9. Monter dækplade: Sæt dækpladen over lysdæmperen.
 10. Test: Tænd for strømmen igen ved afbryderen, og test lysdæmperen for at sikre, at den fungerer som forventet.
Boqi ledningsdiagram for faseskæring
Boqi Phase Cut ledningsdiagram
bagkant triac lysdæmpere 300w
Triac-dæmpere med bagkant BQ-TTDIM
led-dæmpere, triac-dæmpere, 0-10v-dæmpere, dali-dæmpere, faseafskårne dæmpere, leading edge-dæmpere, trailing edge-dæmpere, leading edge- og trailing edge-dæmpere, smarte dæmpere, led-drivere, dali-controller
Faseafskæring Triac-dæmpere Ledningsdiagram

Husk, at dette er en generel vejledning. Følg altid producentens anvisninger og de lokale elforskrifter. Hvis du er i tvivl om noget, så kontakt en kvalificeret elektriker.

led-dæmpere, triac-dæmpere, 0-10v-dæmpere, dali-dæmpere, faseafskårne dæmpere, leading edge-dæmpere, trailing edge-dæmpere, leading edge- og trailing edge-dæmpere, smarte dæmpere, led-drivere, dali-controller

TRIAC-dæmpere med forkant og bagkant

Forkant- og bagkantdæmpere er typer af faseafskæringsdæmpere, der bruges til at styre lysstyrken i lamper. Føringsdæmpere afbryder startfasen i hver vekselstrømscyklus, mens bagkantdæmpere afbryder slutfasen. Disse lysdæmpere bruges ofte sammen med glødelamper, halogenlamper og nogle typer LED- og CFL-lamper.

Bemærk: Det kan være farligt at arbejde med elektriske kredsløb. Hvis du ikke er erfaren, anbefales det på det kraftigste at konsultere eller hyre en kvalificeret elektriker. Forkert ledningsføring kan resultere i elektrisk stød, brand eller beskadigelse af lysdæmperen og andre elektriske komponenter.

Nødvendige værktøjer og materialer

 • Skruetrækkere
 • Afisoleringstang
 • Elektrisk tape
 • Wiremøtrikker
 • Multimeter
 • Lysdæmperkontakt til forreste eller bageste kant
 • Elektrisk boks og dækplade
 • Sikkerhedsudstyr (handsker, øjenbeskyttelse)
led-dæmpere, triac-dæmpere, 0-10v-dæmpere, dali-dæmpere, faseafskårne dæmpere, leading edge-dæmpere, trailing edge-dæmpere, leading edge- og trailing edge-dæmpere, smarte dæmpere, led-drivere, dali-controller
Sådan tilsluttes lysdæmpere værktøj 03

Forholdsregler for sikkerhed

 • Sluk for strømmen til det kredsløb, du skal arbejde på, ved strømafbryderen.
 • Brug et multimeter til at bekræfte, at strømmen er slukket.
 • Brug passende sikkerhedsudstyr, herunder handsker og øjenbeskyttelse.

Generelle trin til ledningsføring

 1. Identificer ledninger: Åbn elboksen, og identificer ledningerne. Typisk vil du se en sort (varm) ledning, en hvid (neutral) ledning og muligvis en grøn eller blank kobberledning (jord).
 2. Klargøring af dæmperen: Pak lysdæmperen ud, og læs producentens anvisninger omhyggeligt. Identificer ledningerne eller klemmerne på lysdæmperen. Du vil normalt se lignende farver: sort (eller rød) til den varme ledning, hvid til den neutrale og grøn til jord.
 3. Frakobl den gamle kontakt: Hvis du udskifter en gammel kontakt, skal du afmontere den ved at skrue møtrikkerne af og adskille ledningerne.
 4. Forbind dæmperen med lysarmaturet (dæmpbar LED-driver): ① Connect Dimmer OUTPUT (AC100-240V) wires of  LED driver’s AC input (N, L). ② Connect the output terminals of LED driver (LED+/LED-) to the input terminals of the light fixtures. ③ Connect the dimmer INPUT (AC100-240V) to electricity (line with AC marked in the diagram)
 5. Tilslut den neutrale ledning: Hvis lysdæmperen kræver en neutral forbindelse, skal du forbinde den hvide ledning fra elboksen til den hvide ledning eller klemme på lysdæmperen. Brug en trådmøtrik til at sikre forbindelsen.
 6. Tilslut den varme ledning: Tilslut den sorte (varme) ledning fra elboksen til den sorte (eller røde) ledning eller klemme på lysdæmperen. Brug en trådmøtrik til at sikre forbindelsen.
 7. Sæt og fastgør: Sæt forsigtigt ledningerne tilbage i elboksen, og sørg for, at alle møtrikker sidder godt fast.
 8. Fastgør lysdæmperen: Skru lysdæmperen ind i elboksen ved at følge producentens anvisninger.
 9. Monter dækplade: Sæt dækpladen over lysdæmperen.
 10. Test: Tænd for strømmen igen ved afbryderen, og test lysdæmperen for at sikre, at den fungerer som forventet.
triac-dæmper med forkant og bagkant
TRIAC-dæmpere til forkant og bagkant, BQ-TTLDIM
led-strips faseafskæringsdæmpning
Ledningsdiagram for TRIAC-dæmpere med forkant og bagkant

Yderligere overvejelser

 • Kompatibilitet: Sørg for, at lysdæmperen er kompatibel med den type lys, du bruger (f.eks. LED, glødepære, halogen).
 • Krav til belastning: Tjek lysdæmperens belastningskrav, og sørg for, at det stemmer overens med det samlede wattforbrug for de lamper, du styrer.
 • Flervejskobling: Hvis du installerer en lysdæmper i en flervejskontakt (f.eks. en trevejskontakt), skal du sørge for at købe en lysdæmper, der understøtter dette, og følge de specifikke ledningsinstruktioner for flervejskonfigurationer.

Følg altid producentens anvisninger og de lokale elforskrifter. Hvis du er i tvivl om noget, så kontakt en kvalificeret elektriker.

0-10V lysdæmper

0-10V-dæmpningsstyringsmetoden er en standard inden for lysstyring, især i kommercielle og industrielle omgivelser. Dette system bruger et lavspændingssignal til at styre lysarmaturets dæmpningsniveau. Spændingssignalet kan variere fra 0V (lyset slukket) til 10V (fuld lysstyrke), med varierende lysstyrkeniveauer derimellem.

Grundlæggende komponenter:

 • Lysarmatur med 0-10V dæmpningsmulighed
 • 0-10V lysdæmper eller controller
 • Lavspændingsstyreledninger (typisk 18-22 AWG)
 • Strømforsyning (som krævet af lysarmaturet)
 • Valgfrit: Automatiseringssystem eller bygningsstyringssystem (BMS)
led-dæmpere, triac-dæmpere, 0-10v-dæmpere, dali-dæmpere, faseafskårne dæmpere, leading edge-dæmpere, trailing edge-dæmpere, leading edge- og trailing edge-dæmpere, smarte dæmpere, led-drivere, dali-controller
0-10V lysdæmper BQ-PTDIM

Ledningstrin:

 1. LED-drivere: Sørg for, at lysarmaturet og 0-10V-dæmperen er korrekt tilsluttet deres respektive strømforsyninger, og følg alle sikkerhedsretningslinjer og lokale elektriske regler.
 2. Kontrolledninger: Der bruges to ekstra ledninger til 0-10V-styresignalet. Den ene ledning er til det positive styresignal (+), og den anden er til styresignalets jordforbindelse (-).
 3. Tilslutning til lysarmatur: Tilslut styreledningerne til de relevante terminaler på armaturet, ofte mærket som "DIM+" og "DIM-" eller lignende.
 4. Tilslutning til lysdæmper: Tilslut de andre ender af styreledningerne til de tilsvarende terminaler på 0-10V-dæmperen eller controlleren.
 5. Polaritet: Sørg for at bevare den korrekte polaritet, når du tilslutter styreledningerne. Den positive ledning skal forbindes til "DIM+"-terminalerne på både armaturet og lysdæmperen, og den negative ledning skal forbindes til "DIM-"-terminalerne.
 6. Valgfri automatisering: Hvis du integrerer 0-10V-dæmpningssystemet i en større automatisering eller BMS, skal du sikre dig, at styreledningerne er korrekt forbundet til systemets interface.
 7. Testning: Når alle tilslutninger er foretaget, skal du tænde for systemet og teste dæmpningsfunktionen for at sikre, at den fungerer som forventet.
0 10v ledningsdiagram arbejde
0-10V lysdæmper Ledningsdiagram

Sikkerhedsforanstaltninger:

 • Sluk altid for strømmen, før du arbejder på en elektrisk ledning.
 • Brug wiremøtrikker eller passende stik til at sikre alle forbindelser.
 • Følg alle lokale elektriske regler og bestemmelser.
 • Hvis du er i tvivl om et trin, skal du kontakte en kvalificeret elektriker.

0-10V-dæmpningssystemet er kendt for sin pålidelighed og bruges i vid udstrækning i applikationer, der kræver præcis styring af lysniveauer, såsom kommercielle bygninger, industrielle omgivelser og i stigende grad i smarte hjem med avancerede lysstyringssystemer.

DALI-dæmper

Digital Addressable Lighting Interface (DALI) er en protokol til styring af belysning i bygninger og er kendt for sin enkelhed og robusthed. DALI-dæmpere bruges til at styre DALI-kompatible lysarmaturer. I modsætning til traditionelle lysdæmpere kommunikerer DALI-dæmpere digitalt med belysningsarmaturerne, hvilket giver mulighed for mere præcis styring og ekstra funktioner som gruppering og sceneindstilling.

Forholdsregler for sikkerhed

 • Sluk altid for strømmen til det kredsløb, du skal arbejde på, ved afbryderen.
 • Brug et multimeter til at bekræfte, at strømmen er slukket.
 • Brug passende sikkerhedsudstyr, herunder handsker og øjenbeskyttelse.
 • Hvis du ikke har erfaring med elarbejde, skal du kontakte eller hyre en kvalificeret elektriker.

Nødvendige værktøjer og materialer

 • Skruetrækkere
 • Afisoleringstang
 • Elektrisk tape eller varmekrympeslange
 • Ledningsmøtrikker eller passende konnektorer
 • Multimeter
 • DALI-dæmper
 • DALI-kompatible lysarmaturer
 • DALI-styrekabler (normalt 2-leder, polaritetsfri)

Generelle trin til ledningsføring af DALI-dæmpere

 1. Læs manualerne: Før du går i gang, skal du læse installationsvejledningen til både DALI-dæmperen og de DALI-kompatible lysarmaturer for at forstå de specifikke krav og funktioner.
 2. Planlæg netværket: DALI-netværk er normalt forbundet i en daisy-chain-topologi, selvom stjerne- og trætopologier også er mulige. Planlæg dit netværkslayout i overensstemmelse hermed.
 3. Sluk for strømmen: Sørg for at slukke for al strøm til de kredsløb, du skal arbejde på.
 4. Led strøm til lysdæmperen: Tilslut strømforsyningsledningerne til DALI-dæmperen i henhold til producentens anvisninger. Dette indebærer normalt tilslutning af en strømførende (varm), neutral og muligvis en jordledning.
 5. Tilslut DALI-linjer: DALI bruger en separat 2-tråds kontrolledning til kommunikation. Tilslut DALI-styreledningerne fra lysdæmperen til de DALI-kompatible lysarmaturer. DALI er generelt polaritetsfri, hvilket betyder, at du ikke behøver at bekymre dig om at forbinde ledningerne baglæns.
 6. Daisy-Chain- eller stjernekonfiguration: Afhængigt af din layoutplan skal du forbinde DALI-styreledningerne til hvert armatur i en daisy-chain- eller stjernekonfiguration. Hvis du bruger en daisy-chain, vil DALI-ledningerne gå fra lysdæmperen til det første armatur, derefter fra det første armatur til det andet og så videre.
 7. Adressering: Nogle DALI-systemer kræver, at du indstiller adresser for hvert lysarmatur. Det kan normalt gøres med en separat DALI-controller eller software fra producenten.
 8. Test forbindelserne: Før du genopretter strømmen, skal du dobbelttjekke alle dine forbindelser for at sikre, at de er sikre.
 9. Genopret strømmen og test: Tænd for strømmen igen, og test systemet for at sikre, at lysdæmperen kan styre lysarmaturerne som forventet.
 10. Konfigurer scener eller grupper: Hvis dit DALI-system understøtter avancerede funktioner som sceneindstilling eller gruppering af armaturer, kan du konfigurere disse indstillinger i henhold til producentens anvisninger.
dali ledningsdiagram
Ledningsdiagram for DALI-dæmper

Husk, at DALI-systemer kan variere betydeligt i deres funktioner og krav, så se altid producentens dokumentation for at få de mest nøjagtige og detaljerede oplysninger.

Intelligente lysdæmpere

led-dæmpere, triac-dæmpere, 0-10v-dæmpere, dali-dæmpere, faseafskårne dæmpere, leading edge-dæmpere, trailing edge-dæmpere, leading edge- og trailing edge-dæmpere, smarte dæmpere, led-drivere, dali-controller
How to wire LED dimmers smart dimmers

Wiring a smart dimmer switch involves similar steps to wiring a traditional dimmer but with some additional considerations for connecting the device to your smart home network. Smart dimmers can be controlled via a smartphone app, voice commands, or automation routines, and they often require a neutral wire for constant power to maintain their wireless connectivity.

Bemærk: Det kan være farligt at arbejde med elektriske kredsløb. Hvis du ikke er erfaren, anbefales det på det kraftigste at konsultere eller hyre en kvalificeret elektriker. Forkert ledningsføring kan resultere i elektrisk stød, brand eller beskadigelse af lysdæmperen og andre elektriske komponenter.

Nødvendige værktøjer og materialer

 • Skruetrækkere
 • Afisoleringstang
 • Elektrisk tape
 • Wiremøtrikker
 • Multimeter
 • Smart dimmer switch
 • Elektrisk boks og dækplade
 • Sikkerhedsudstyr (handsker, øjenbeskyttelse)

Forholdsregler for sikkerhed

 • Sluk for strømmen til det kredsløb, du skal arbejde på, ved strømafbryderen.
 • Brug et multimeter til at bekræfte, at strømmen er slukket.
 • Brug passende sikkerhedsudstyr, herunder handsker og øjenbeskyttelse.

Generelle trin til ledningsføring

 1. Read the Manual: Before starting, read the installation manual for the smart dimmer to understand its specific requirements and features.
 2. Identificer ledninger: Åbn elboksen, og identificer ledningerne. Typisk vil du se en sort (varm) ledning, en hvid (neutral) ledning og muligvis en grøn eller blank kobberledning (jord).
 3. Klargøring af dæmperen: Unpack the smart dimmer and identify the wires or terminals. You’ll usually see similar colors: black (or red) for the hot wire, white for the neutral, and green for ground.
 4. Frakobl den gamle kontakt: Hvis du udskifter en gammel kontakt, skal du afmontere den ved at skrue møtrikkerne af og adskille ledningerne.
 5. Connect the Ground Wire: Connect the ground wire from the electrical box to the ground wire or terminal on the dimmer. Use a wire nut to secure the connection.
 6. Tilslut den neutrale ledning: Most smart dimmers require a neutral connection for constant power. Connect the white wire from the electrical box to the white wire or terminal on the dimmer. Use a wire nut to secure the connection.
 7. Tilslut den varme ledning: Tilslut den sorte (varme) ledning fra elboksen til den sorte (eller røde) ledning eller klemme på lysdæmperen. Brug en trådmøtrik til at sikre forbindelsen.
 8. Sæt og fastgør: Sæt forsigtigt ledningerne tilbage i elboksen, og sørg for, at alle møtrikker sidder godt fast.
 9. Fastgør lysdæmperen: Screw the smart dimmer into the electrical box, following the manufacturer’s instructions.
 10. Monter dækplade: Sæt dækpladen over lysdæmperen.
 11. Genopret strømmen og test: Tænd for strømmen igen ved afbryderen, og test lysdæmperen for at sikre, at den fungerer som forventet.

Additional Steps for Smart Features

 1. Connect to Wi-Fi: Follow the manufacturer’s instructions to connect the smart dimmer to your Wi-Fi network, usually via a smartphone app.
 2. Software Update: Some smart dimmers may require a software update after installation. This is typically done through the app.
 3. Configure Settings: Use the app to configure settings like schedules, scenes, or voice control via smart assistants like Amazon Alexa or Google Assistant.
 4. Test Smart Features: Test the smart features to ensure they’re working as expected.

Følg altid producentens anvisninger og de lokale elforskrifter. Hvis du er i tvivl om noget, så kontakt en kvalificeret elektriker.

Konklusion

At tilslutte en LED-dæmper er en ligetil proces, hvis du følger trinnene omhyggeligt og tager de nødvendige sikkerhedsforanstaltninger. Uanset om du ønsker at forbedre stemningen i dit hjem eller forbedre energieffektiviteten i et kommercielt miljø, er en LED-dæmper en værdifuld tilføjelse til dit belysningssystem.

Få et tilbud på dine belysningsprojekter!

7/24 timers service, vi vender altid tilbage til dig så hurtigt, vi kan, og ikke mere end 12 timer efter, at vi har modtaget din besked. Hvis du har spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os med det samme. 

da_DKDansk

Spørg efter et hurtigt tilbud

Vi kontakter dig inden for 1 arbejdsdag, vær venligst opmærksom på e-mailen med suffikset "@boqiled.com"