Vấn đề riêng tư.

Chúng tôi biết rằng quyền riêng tư dữ liệu là vấn đề hàng đầu hiện nay và chúng tôi muốn bạn tận hưởng sự tương tác của mình với chúng tôi trong khi biết rằng chúng tôi coi trọng Dữ liệu Cá nhân của bạn và chúng tôi bảo vệ dữ liệu đó.

Tại đây, bạn sẽ tìm thấy thông tin tổng quan về cách chúng tôi xử lý Dữ liệu Cá nhân của bạn, mục đích mà chúng tôi xử lý dữ liệu đó và bạn được hưởng lợi như thế nào. Bạn cũng sẽ thấy các quyền của mình và cách bạn có thể liên hệ với chúng tôi.

Các cập nhật đối với Thông báo về quyền riêng tư này

Khi kinh doanh và công nghệ phát triển, chúng tôi có thể cần phải thay đổi Thông báo về quyền riêng tư này. Chúng tôi khuyến khích bạn thường xuyên xem lại Thông báo về Quyền riêng tư này để đảm bảo rằng bạn được cập nhật về cách boqi đang sử dụng Dữ liệu Cá nhân của bạn.

Dưới 13 tuổi?

Nếu bạn dưới 13 tuổi, chúng tôi đề nghị bạn đợi lớn hơn một chút để tương tác với chúng tôi hoặc nhờ cha mẹ hoặc người giám hộ liên hệ với chúng tôi! Chúng tôi không thể thu thập và sử dụng Dữ liệu Cá nhân của bạn mà không có sự đồng ý của họ.

Tại sao chúng tôi xử lý Dữ liệu Cá nhân của bạn?

Chúng tôi xử lý Dữ liệu Cá nhân của bạn, bao gồm mọi dữ liệu cá nhân nhạy cảm mà bạn đã cung cấp cho chúng tôi với sự đồng ý của bạn, để liên lạc với bạn, thực hiện đơn đặt hàng của bạn, trả lời các câu hỏi của bạn và cung cấp cho bạn thông tin liên lạc về boqi và các sản phẩm của chúng tôi. Chúng tôi cũng xử lý Dữ liệu Cá nhân của bạn để giúp chúng tôi tuân thủ luật pháp, bán hoặc chuyển nhượng bất kỳ bộ phận liên quan nào trong hoạt động kinh doanh của chúng tôi, để quản lý hệ thống và tài chính của chúng tôi, để tiến hành điều tra và thực hiện các quyền hợp pháp. Chúng tôi kết hợp Dữ liệu Cá nhân của bạn từ tất cả các nguồn để có thể hiểu bạn hơn nhằm cải thiện và cá nhân hóa trải nghiệm của bạn khi tương tác với chúng tôi.

Ai có thể truy cập Dữ liệu Cá nhân của bạn và tại sao?

Chúng tôi hạn chế tiết lộ Dữ liệu Cá nhân của bạn cho người khác, tuy nhiên, chúng tôi cần tiết lộ Dữ liệu Cá nhân của bạn trong một số trường hợp nhất định và chủ yếu cho những người nhận sau:

Các công ty trong Tập đoàn boqi, khi được yêu cầu vì lợi ích hợp pháp của chúng tôi hoặc với sự đồng ý của bạn;

Các bên thứ ba do chúng tôi thuê để cung cấp các dịch vụ như quản lý các trang web, ứng dụng và dịch vụ của boqi (ví dụ: các tính năng, chương trình và khuyến mãi) có sẵn cho bạn, tuân theo các biện pháp bảo vệ thích hợp;

Các cơ quan báo cáo tín dụng/người thu nợ, nếu luật pháp cho phép và nếu chúng tôi cần xác minh uy tín tín dụng của bạn (ví dụ: nếu bạn chọn đặt hàng kèm theo hóa đơn) hoặc thu thập các hóa đơn chưa thanh toán; và Các cơ quan và chính quyền công cộng có liên quan, nếu luật pháp hoặc lợi ích kinh doanh hợp pháp yêu cầu phải làm như vậy.

Bảo mật và lưu giữ dữ liệu

Chúng tôi sử dụng nhiều biện pháp khác nhau để giữ bí mật và an toàn cho Dữ liệu Cá nhân của bạn, bao gồm hạn chế quyền truy cập vào Dữ liệu Cá nhân của bạn trên cơ sở cần biết và tuân theo các tiêu chuẩn bảo mật phù hợp để bảo vệ dữ liệu của bạn.

Chúng tôi thực hiện mọi bước hợp lý để đảm bảo rằng Dữ liệu Cá nhân của bạn chỉ được Xử lý trong khoảng thời gian tối thiểu cần thiết liên quan đến: (i) các mục đích được nêu trong Thông báo về Quyền riêng tư này; (ii) bất kỳ mục đích bổ sung nào được thông báo cho bạn tại hoặc trước thời điểm thu thập Dữ liệu Cá nhân có liên quan hoặc bắt đầu quá trình xử lý có liên quan; hoặc (iii) theo yêu cầu hoặc được luật hiện hành cho phép; và sau đó, trong khoảng thời gian của bất kỳ khoảng thời gian giới hạn áp dụng nào. Tóm lại, khi Dữ liệu Cá nhân của bạn không còn cần thiết nữa, chúng tôi sẽ hủy hoặc xóa dữ liệu đó một cách an toàn.

Liên hệ chúng tôi

boqi đóng vai trò là "người kiểm soát" Dữ liệu Cá nhân của bạn được xử lý theo hoặc liên quan đến Thông báo Quyền riêng tư này. Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi hoặc nhận xét nào liên quan đến Thông báo Quyền riêng tư này hoặc thực tiễn xử lý và thu thập Dữ liệu Cá nhân của boqi, vui lòng liên hệ với chúng tôi hoặc gửi email tới info@boqiled.com hoặc gửi thư cho chúng tôi theo địa chỉ:

Khu công nghiệp Dacheng,
Quận Longgang, thành phố Thâm Quyến,
Tỉnh Quảng Đông
Trung Quốc.

viTiếng Việt

Yêu cầu báo giá nhanh

Chúng tôi sẽ liên hệ với bạn trong vòng 1 ngày làm việc, vui lòng chú ý email có hậu tố “@ Boqiled.com”