En omfattande guide om DMX-system för stadionbelysning

dmx-system för stadionbelysning

Belysningen spelar en avgörande roll för att skapa den rätta atmosfären på en stadion. En av de tekniker som har revolutionerat stadionbelysningen är DMX-systemet (Digital Multiplex Signal). I den här artikeln kommer vi att fördjupa oss i DMX-systemens värld, deras historia, hur man installerar dem och konceptet med DMX-splitters och boosting.

Introduktion till DMX-system

DMX-system är en standard för digitala kommunikationsnätverk som ofta används för scenbelysning och effekter. De var ursprungligen avsedda för styrning av ljusdimrar, som när de först utvecklades använde olika inkompatibla, proprietära protokoll. DMX512 har dock sedan dess använts för att styra en mängd andra scenbelysningar och effekter, vilket gör det till en mångsidig lösning för ljusdesigners.

Grunderna i DMX

DMX, en förkortning för Digital Multiplex, är ett kommunikationsprotokoll som används i de flesta automatiserade belysningssystem. Det är ett sätt för ljuskonsolen (eller datorn) att prata med lamporna. DMX-data skickas som en seriell dataström, som kan styra upp till 512 kanaler per linje. Varje kanal kan tilldelas ett värde mellan 0 och 255, som kan representera allt från intensitetsnivåer, färgvärden eller positionsinformation.

Intensitetsnivåer

Intensitetsnivåer avser ljusstyrkan eller dimstyrkan hos en lampa. I ett DMX-system kan varje kanal styra intensitetsnivån för en ljusarmatur. Det värde som tilldelas en kanal, från 0 till 255, bestämmer intensitetsnivån. Ett värde på 0 innebär normalt att lampan är släckt (ingen intensitet) och ett värde på 255 innebär att lampan har maximal ljusstyrka.

Färgvärden

Färgvärden avser den specifika färg som en ljuskälla kan producera. I ett DMX-system styrs färgen ofta med hjälp av flera kanaler som var och en representerar en primärfärg (vanligtvis rött, grönt och blått, s.k. RGB). Genom att variera intensitetsnivåerna för dessa primärfärger (var och en tilldelas ett värde mellan 0 och 255) kan ett brett spektrum av färger produceras.

Information om positionen

Positionsinformation är särskilt relevant för rörliga ljuskällor, t.ex. sådana som används vid scenshower eller konserter. I ett DMX-system kan en eller flera kanaler användas för att styra positionen för ett rörligt ljus. Värdet som tilldelas en kanal kan representera en specifik position eller vinkel som lampan ska förflyttas till. Detta möjliggör exakt kontroll över ljusets rörelse, vilket gör det möjligt att skapa komplexa ljuseffekter och mönster.

DMX:s historia

DMX utvecklades första gången 1986 av en ingenjörskommission för United States Institute for Theatre Technology (USITT). Syftet var att standardisera de många olika befintliga belysningsprotokollen till ett protokoll som gör det möjligt för olika tillverkare att arbeta tillsammans. År 2004 godkändes DMX av ANSI som Asynchronous Serial Digital Data Transmission Standard för styrning av belysningsutrustning och tillbehör.

Installera ett DMX-system

Installationen av ett DMX-system består av några viktiga steg. Först måste du överväga antalet armaturer och kanaler som du behöver styra. Varje armatur behöver en specialiserad DMX-adress via en DMX-avkodningsenhet. Du bör också överväga wattalnivån för varje armatur, eftersom varje DMX-styrenhet kan hålla en viss mängd wattal innan den kan överdriva.

Koppla in ett DMX-system

DMX är alltid seriekopplat för att det ska vara möjligt att adressera enheterna. När du har seriekopplat varje lampa i en enhet/armatur går du vidare till nästa armatur med hjälp av "Daisy chaining-metoden". Den här metoden innebär att den första DMX-kabeln matas in i den första armaturen och att kabelns utgång från den första armaturen bildar ingången på den andra armaturen och så vidare.

Förstå DMX-splitters och förstärkning

Om du har fler än 32 enheter/ljuskällor för en enda daisy chain måste du dela upp DMX-kabeln i fler linjer. En DMX-splitter, även känd som DMX Opto-split eller DMX-repeater, delar upp den enskilda kabeln, och var och en av de resulterande linjesplittrarna kan hantera 32 enheter. DMX-splittern fungerar genom att kopiera DMX-utgången flera gånger.

DMX512-A: En uppgradering av tidigare DMX-versioner

DMX512-A är en standard från American National Standard Institute som drivs av PLASA-organisationen. Denna nyare version, som officiellt kallas ANSI E1.11, introducerar nya funktioner och definitioner.

Nya funktioner i DMX512-A

DMX512-A har flera nya funktioner, bland annat bakåtkompatibilitet, SIP (System Information Packet), Text Packet, Installation Test Packet, ett system med unika identifieringskoder för tillverkare och RDM/ Remote Device Management Protocol.

UppdateringBeskrivning
NystartskoderDMX512-A gör det möjligt att använda nya startkoder. Dessa startkoder kan definiera efterföljande data på olika sätt, vilket ger större flexibilitet i de data som överförs.
TextpaketDMX512-A gör det möjligt att skicka textpaket. Detta gör att mer komplexa data kan överföras, t.ex. namn på lampor eller instruktioner.
Paket med systeminformationDMX512-A introducerar SIP-paket (system information packets). Dessa paket kan innehålla information om systemets status, t.ex. temperaturen på en lampa eller statusen på en krets.
TestpaketDMX512-A introducerar testpaket. Dessa paket kan användas för att testa integriteten hos datalänken och för att säkerställa att alla enheter fungerar korrekt.
Ökad kompatibilitet mellan olika enheterDMX512-A ökar kompatibiliteten mellan olika enheter. Detta uppnås genom användning av standardiserade svar på vissa kommandon, vilket gör det lättare för olika enheter att kommunicera med varandra.
BakåtkompatibilitetDMX512-A är bakåtkompatibelt med det ursprungliga DMX512-protokollet. Det innebär att enheter som är konstruerade för DMX512 fortfarande kan användas med DMX512-A.
RDM (fjärrhantering av enheter)DMX512-A introducerar RDM. Detta möjliggör tvåvägskommunikation mellan styrenheten och enheterna, vilket gör det möjligt för enheterna att skicka feedback till styrenheten.

Nya standarddefinitioner av DMX512-A

De nya standarddefinitionerna för DMX512-A omfattar högre nivåer av elektriskt skydd för dataförbindelsen, tillåtna jordningsmetoder, användning av stift 4 och 5 samt användning av kontaktdon.

DefinitionerBeskrivning
Elektriskt skyddDMX512-A innehåller högre nivåer av elektriskt skydd för dataförbindelsen. Detta för att garantera säkerheten och livslängden för den utrustning som används.
Praktiska metoder för jordningStandarden definierar tillåtna metoder för jordning. Detta är viktigt för säkerheten för utrustningen och de personer som använder den.
Användning av stift 4 och 5Användningen av stift 4 och 5, som tidigare var reserverade, är nu definierad i DMX512-A-standarden. Dessa stift kan användas för olika ändamål, t.ex. returdata, text/datalänk eller framtida standardisering.
Användning av kontaktdonStandarden anger vilken typ av kontaktdon som ska användas. Den vanligaste typen är den 5-poliga XLR-kontakten, men standarden tillåter även andra typer, t.ex. 3-poliga XLR.

DMX i stadionbelysning

DMX-system har fått stor spridning inom stadionbelysning tack vare sin mångsidighet och effektivitet. De möjliggör exakt kontroll över belysningsarmaturer, vilket gör det möjligt att skapa dynamiska och engagerande ljuseffekter. Dessutom är DMX-system inte tillverkarspecifika, vilket innebär att du kan använda olika märken av DMX-certifierade växlar på samma installation utan att få inkonsekventa resultat.

Fördelarna med DMX i stadionbelysning

Flexibilitet och kontroll

En av de största fördelarna med DMX i stadionbelysning är den flexibilitet och kontroll som den erbjuder. Med DMX kan du styra varje lampa individuellt, vilket gör att du kan skapa komplexa och dynamiska ljuseffekter. Detta är särskilt användbart på arenor, där belysningen ofta måste justeras för olika evenemang.

Effektivitet och energibesparing

DMX-system är också mycket effektiva, vilket kan leda till betydande energibesparingar. Eftersom DMX möjliggör exakt kontroll över varje ljuskälla kan du se till att ingen energi går till spillo. Detta är särskilt viktigt på arenor, där det ofta finns hundratals eller till och med tusentals lampor.

Mångsidighet och kompatibilitet

DMX är ett mångsidigt och kompatibelt system. Det är inte tillverkarspecifikt, vilket innebär att du kan använda olika märken av DMX-certifierade växlar i samma installation utan att få inkonsekventa resultat. Detta gör det till en kostnadseffektiv lösning för stadionbelysning.

Verkliga exempel på DMX i stadionbelysning

Exempel 1

Ett exempel på DMX i arenabelysning är belysningssystemet på Mercedes-Benz Stadium i Atlanta, USA. Stadion använder ett DMX-system för att styra över 2 000 LED-lampor och skapa dynamiska ljuseffekter för olika evenemang.

Exempel 2

Ett annat exempel är Wembley Stadium i London, Storbritannien. Arenan använder ett DMX-system för att styra belysningen, vilket möjliggör exakta justeringar för att matcha atmosfären vid olika evenemang.

Exempel 3

Allianz Arena i München, Tyskland, använder också ett DMX-system för sin belysning. Systemet gör det möjligt för arenan att ändra färgen på den yttre belysningen, vilket skapar en unik visuell upplevelse för åskådarna.

Slutsats

Sammanfattningsvis har DMX-systemen revolutionerat sättet vi belyser våra arenor på genom att erbjuda oöverträffad kontroll och flexibilitet. Oavsett om du är ljusdesigner, stadionchef eller bara en nyfiken läsare kan du öppna upp en värld av möjligheter genom att förstå hur DMX-systemen fungerar.

Vanliga frågor

Vad är ett DMX-system?

Ett DMX-system är en standard för digitala kommunikationsnätverk som ofta används för scenbelysning och effekter.

Varför är DMX viktigt i stadionbelysning?

DMX möjliggör exakt kontroll över belysningsarmaturerna, vilket gör det möjligt att skapa dynamiska och engagerande ljuseffekter på arenor.

Vad är en DMX-splitter?

En DMX-splitter, även känd som DMX Opto-split eller DMX-repeater, är en enhet som delar upp en DMX-kabel i flera linjer, som var och en kan hantera 32 enheter.

Hur många enheter kan en enda DMX-kabel rymma?

En enda DMX-kabel kan bekvämt hantera 32 standardenheter.

Är DMX tillverkarspecifikt?

Nej, DMX är inte tillverkarspecifikt. Du kan använda olika märken av DMX-certifierade växlar i samma installation utan att få inkonsekventa resultat.

Begär en offert för dina belysningsprojekt!

7/24 timmars service, vi kommer alltid att vara tillbaka till dig så snabbt vi kan, och kommer inte mer än 12 timmar efter att ha fått ditt meddelande. Alla frågor känner sig fria att kontakta oss direkt. 

sv_SESvenska

Be om en snabb offert

Vi kommer att kontakta dig inom 1 arbetsdag, vänligen uppmärksamma mejlet med suffixet "@boqiled.com"